Flower Art Circus on Tour:

Zoals de rode lijn bij Flower Act, de Art is, kan de Act de verbinding zijn met de andere sectoren waar we d.m.v. bloemen en planten mee willen communiceren.

Alles onder een dak, betekent dat de kunstzinnigheid van bloemen en planten volledig benut kan worden. Door kunstuitingen te combineren met prikkelende bloemen en planten voorstellingen.

De belevenis wordt gebracht door dit theatraal te presenteren. Het Flower Act Bloementheater, gestart in Bergen NH, zal haar reis door het land vervolgen en optreden daar waar de mensen al zijn.